Logga in
Logga in

Stockholm Väg 274, Engarns vägskäl Vaxholm

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten till kollektivtrafiken vid Engarns vägskäl i Vaxholms kommun.

Vad?

Bygga om Engarns vägskäl till en cirkulationsplats (rondell).

Varför?

Trafiksäkerheten ska öka, kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och miljöriskerna ska bli så små som möjligt.

Nuläge

Ombyggnaden av korsningen pågår sedan den 8 augusti 2022 och sker i etapper. Framkomligheten för trafikanter minskar under tiden och nattetid kan ett körfält i taget stängas.

Om projektet

Ombyggnaden av korsningen pågår enligt tidplan och väntas bli klar i slutet på 2023. Vi arbetar med att göra färdigt en så kallad bypass, den fil som leder förbi trafiken mot Vaxholm på Stockholmsvägen, för att minska trängseln i rondellen. En sådan fil finns även på väg från Vaxholm mot Resarö. Vi bygger också den nya bussterminalen. Innan sommaruppehållet startade vi arbetet med den nya gångpassagen på Resarövägen. Då kommer vi att stänga av ett körfält i taget. 

En skiss som visar trafikanordningsplanen samt översiktsplanen finns på Dokumentsida: Väg 274, Engarns vägskäl, Vaxholms kommun (se länk längre ner).

Engarns vägskäl är en viktig korsningspunkt mellan väg 274 och väg 1003 i Vaxholms stad. Det finns i dag problem med korsningen ur både ett framkomlighets- och ett trafiksäkerhetsperspektiv. Därför tog kommunen, SL och Trafikverket ett helhetsgrepp om Engarns vägskäl, vilket resulterade i en förstudie. I förstudien tog vi fram tre alternativ på förbättringsåtgärder och efter vidare analys beslutade vi att bygga en cirkulationsplats (rondell) i korsningen.

Trafikverket och Vaxholms stad finansierar projektet. Samtidigt som arbetet med vägplanen pågått har Vaxholms stad byggt ut pendlarparkeringen söder om Resarövägen, väg 1003. Vägplanen vann laga kraft i november 2019.

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenör februari–maj 2022

Ombyggnaden kommer att ske i etapper vilket innebär att de tillfälliga trafiklösningarna kommer att ändra utseende med några månaders mellanrum. Avstängning av ett körfält i taget kan ske nattetid. Det är viktigt att  du planerar för en lite längre restid än normalt mellan E18 och Vaxholm / Resarö under pågående arbeten.

Ombyggnaden är planerad att vara klar december 2023.

Kontakt

Maria van de Beek

Projektledare

Telefon: +46 10-123 15 77