Logga in
Logga in

Stockholm Väg 274, Engarns vägskäl Vaxholm

Trafikverket har förbättrat trafiksäkerheten och tillgängligheten till kollektivtrafiken vid Engarns vägskäl i Vaxholms kommun.

Vad?

Engarns vägskäl har byggts om till en cirkulationsplats.

Varför?

Ökad trafiksäkerheten och mer tillgänglig kollektivtrafiken.

Nuläge

Den nya cirkulationsplatsen blev klar i december 2023.

Om projektet

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats den 17 juni 2024.

Den nya cirkulationsplatsen blev klar i december 2023.

Engarns vägskäl är en viktig korsningspunkt mellan väg 274 och väg 1003 i Vaxholms stad. Det var tidigare problem med korsningen ur både ett framkomlighets- och ett trafiksäkerhetsperspektiv. Därför tog kommunen, SL och Trafikverket ett helhetsgrepp om Engarns vägskäl, vilket resulterade i en förstudie. I förstudien tog vi fram tre alternativ på förbättringsåtgärder och efter vidare analys beslutade vi att bygga en cirkulationsplats i korsningen.

Trafikverket och Vaxholms stad har finansierat projektet. Vaxholms stad byggt ut pendlarparkeringen söder om Resarövägen, väg 1003.

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenör februari–maj 2022

2 Byggstart augusti 2022

Ombyggnaden blev klar i december 2023.

Kontakt

Maria van de Beek

Projektledare

Telefon: +46 10-123 15 77