Logga in
Logga in

Stockholm Väg 274, Engarns vägskäl Vaxholm

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten till kollektivtrafiken vid Engarns vägskäl i Vaxholms kommun.

Vad?

Bygga om Engarns vägskäl till en cirkulationsplats (rondell).

Varför?

Trafiksäkerheten ska öka, kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och miljöriskerna ska bli så små som möjligt.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft, vi arbetar med att upphandla en entreprenör.

Om projektet

Engarns vägskäl är en viktig korsningspunkt mellan väg 274 och väg 1003 i Vaxholms stad. Det finns i dag problem med korsningen ur både ett framkomlighets- och ett trafiksäkerhetsperspektiv. Därför tog kommunen, SL och Trafikverket ett helhetsgrepp om Engarns vägskäl, vilket resulterade i en förstudie. I förstudien tog vi fram tre alternativ på förbättringsåtgärder och efter vidare analys beslutade vi att bygga en cirkulationsplats (rondell) i korsningen.

Trafikverket och Vaxholms stad finansierar projektet. Samtidigt som arbetet med vägplanen pågått har Vaxholms stad byggt ut pendlarparkeringen söder om Resarövägen, väg 1003. Vägplanen vann laga kraft i november 2019.

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenör Februari–maj 2022

Ombyggnaden kommer att påverka framkomligheten för trafiken i korsningen. Det är viktigt att  du planerar för en lite längre restid än normalt mellan E18 och Vaxholm / Resarö under pågående arbeten.

Ombyggnaden är planerad att vara klar våren 2024.

Kontakt

Maria van de Beek

Projektledare

Telefon: +46 10-123 15 77