Logga in
Logga in

Stockholm E18 Bergshamraleden, bussluss

Vi bygger en bussluss i ett körfält i avfarten i östgående riktning från E18 vid Bergshamra.

Vad?

Vi bygger en bussluss i ett körfält och optimerar en trafiksignal.

Varför?

Vi vill minska risken för köer och förbättra framkomligheten för bussar.

Nuläge

Arbetet är klart.

Om projektet

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 8 maj 2024.

Bergshamra är en trafikplats med mycket trafik. Idag fördröjs busstrafik på väg mot Bergshamra centrum och tunnelbanestation i bilköer under rusningstid. Vi bygger därför en bussluss i ett körfält i korsningen där avfarten i östgående riktning från E18 möter Gamla vägen. Vi kommer också att ändra en trafiksignal för att ge kollektivtrafiken prioritet.

Tidsplan

1 Byggstart December 2023

2 Klart Våren 2024

Kontakt

Mervan Arslan

Telefon: +46 10-124 32 22