Logga in
Logga in

Stockholm E18 Stocksund till Arninge, bussfiler och digital trafikstyrning

Trafikverket vill göra det lättare att resa hållbart i nordöstra Stockholm. Därför bygger vi obrutna bussfiler mellan Danderyds sjukhus och Arninge, i båda riktningarna.

Vad?

Bättre bussfiler Danderyds sjukhus–Arninge och ITS-system Stocksund–Arninge.

Varför?

Bussar ska komma fram snabbare och säkrare och trafiken ska flyta bättre.

Nuläge

ITS färdigställdes och driftsattes på hela sträckan december 2022.

Om projektet

Sträckan mellan trafikplats Stocksund och trafikplats Arninge har motorvägsstandard och den är ungefär 11 km lång. Den trafikeras av många busslinjer. Vi har tidigare förbättrat för busstrafiken genom att bygga om vägrenar till bussfiler. Men bussfil saknas fortfarande på delar av sträckan. Bussfilerna är också smala och bussarna får därför köras i högst 50 kilometer i timmen.

För att få plats med de nya, bredare bussfilerna breddas E18 mellan Danderyds sjukhus och Arninge genom att smalna av mittremsan. Vi ersätter mittremsan med en mittbarriär av betong.

De nya bussfilerna färdigställdes i november 2021.

Intelligent transportsystem 

Samtidigt som vi bygger obrutna bussfiler installerar vi ett så kallat intelligent transportsystem (ITS) på en längre sträcka, mellan Stocksund och Arninge. Systemet varnar för köbildning eller långsam trafik och finns redan på flera av Stockholms infartsleder. 

Arbetet med ITS utfördes nattetid under 2022 och hela sträckan togs i drift till slutet av 2022.

Läs mer om teknik i vägtrafiken:

Störningar

Vi är medvetna om att arbetena kommer att orsaka störningar för all trafik på sträckan, särskilt under rusningstid. Vi arbetar för att minska störningarna genom att informera resenärer, begränsa byggtiden och samordna oss med andra aktörer längs sträckan, exempelvis kommuner och bussoperatörer.

Tidsplan

1 Etapp 1: Arbete på sträckan Stocksund – Lahäll 2020

2 Etapp 2: Arbete på sträckan Lahäll – Arninge 2021

3 Arbetet med bussfilerna blir klart hösten 2021

Arbetet innebär nattarbeten som kan påverka framkomligheten.

Projekt i närheten

Kontakt

Mattias Broberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 08