Logga in
Logga in

Tack för dina synpunkter!

Mellan 24 januari–18 februari 2022 genomförde vi ett samråd om planerna på att bredda och bygga ut E18 mellan Jakobsberg och Hjulsta. Tack till alla som engagerat sig och lämnat synpunkter på vårt förslag!

I nästa steg kommer vi att sammanställa allmänhetens synpunkter samt yttranden från kommuner och myndigheter, med flera. De sammanfattas och redovisas sedan i en så kallad samrådsredogörelse, där vi också svarar på hur vi kommer ta hänsyn till synpunkterna i vårt fortsatta arbete.

När samrådsredogörelsen är klar, vilket tar några månader, kommer vi att presentera den här. Håll utkik!

Under tiden kommer du att hitta nyheter om projektet och vi lägger kontinuerligt till fler frågor och svar här på webben, så att du kan följa vårt arbete.

Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning. I filmen förklaras hela planprocessen – från planering till byggande.