Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Byggtrafik och buller på Skärholmsvägen när nya arbeten startar

I februari kommer bygget av den station som ska rena vatten från E4 Förbifart Stockholms tunnlar att börja byggas.

Under byggtiden kommer trafiken till och från området periodvis att öka, framförallt där vi korsar cykelvägen längs Skärholmsvägen.

Arbetet kommer att pågå i ungefär ett år och beräknas bli klart sommaren 2023.

Station för att rena tunnelavloppsvatten

Det som ska byggas är en station för tunnelavloppsvatten som ska rena det vatten som kommer från E4 Förbifart Stockholm tunnlar innan det släpps vidare till avloppsnätet.

Vattnet som ska renas kommer till exempel från trafiken, spolning, rengöring och eventuellt från brandsläckningssystemet. Därför är det viktigt att det renas ordentligt innan det släpps vidare till avloppsnät och reningsverk.

VA-mottagningssation

Illustrationsbild på hur byggnaden kan komma att se ut när den är färdig. Här kommer tunnelavloppsvatten renas.

Funktion

Exempelbild på hur det vatten som kommer från tunnlarna skickas till reningsanläggningen innan det släpps vidare till avloppsnätet och reningsverket.