Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Förändring på Drottningholmsbron från vecka 5

Inför arbetet med att bredda Drottningholmsbron behöver vi göra vissa förändringar på bron. Vi bygger om gång – och cykelvägen på brons norra sida och från vecka 5 påverkas därför framkomligheten på bron.

Ett körfält öppet i vardera riktningen från vecka 5

Från och med vecka 5 kommer ett körfält att användas som gång- och cykelväg under cirka en månads tid. Det innebär att ett körfält är öppet i vardera riktningen för fordonstrafiken. Under tiden bygger vi om den befintliga gång- och cykelvägen, som ska smalnas av.

Arbetsområde på brons södra sida

När gång- och cykelvägen är avsmalnad flyttas gång- och cykeltrafiken tillbaka till ursprungsläget och nästa steg kan genomföras. Barriärer ställs då ut på brons södra sida för att spärra av mellan körbanan och arbetsområdet. Även fortsättningsvis är ett körfält öppet i vardera riktningen för fordonstrafiken. Sedan kan brobreddningen starta, en sida i taget breddas.