Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Ingenjörskunskaper sätts på prov i komplext bygge vid trafikplats Hjulsta

Ibland sätts våra ingenjörskunskaper lite extra på prov. Och denna gång är det inför en komplex och utmanande sprängning vid avfartsrampen från E4 Förbifart Stockholm vid trafikplats Hjulsta.

I Hjulsta går E4 Förbifart Stockholm på Vålbergabron med på- och avfarter till Hjulsta trafikplats.

På bilden syns Vålbergabron där de två huvudlederna som ska gå till och från E4 Förbiifart Stockholm är byggda. Till höger i bild syns en del av den avfart ,som vi nu ska bygga, från bron ner till Hjulsta trafikplats. På bilden syns det berg vi kommer spänga bort. I bakgrunden syns grön skog och mark. I bakgrunden syns öppningen till akallatunneln.

Sista delen av vägen i avfartsrampen mot trafikplats Hjulsta ska byggas på berget vid Hjulsta klack, för att vägen ska hamna på samma nivå som cirkulationsplatsen. Vägen kommer att gå ovanför ett redan utsprängt bergutrymme med liten bergtäckning ovanför.

Betongkonstruktion - betongpelare med betongväg ovanpå

- Berget kommer inte att hålla för vägen vi ska bygga. Därför måste vi spränga bort berget i utrymmet och ersätta det med en betongkonstruktion, förklarar Magnus Enblom som är projektledare på Trafikverket för bygget av broar och vägar i Hjulsta.

Nere i berget som avfartsvägen ska gå ovanpå finns alltså ett bergrum som är utsprängt sedan tidigare. Under vecka 5 börjar vi med sprängningarna.

Magnus Enblom projektledare på Trafikverket, iklädd vit bygghjälm och varselgula kläder. I bakgrunden syns arbetsplatsen med uppställda byggstaket och ett vitt tält som skyddar det arbete som pågår på vägen.

- Vi måste spränga bort ”bergtaket” eftersom det inte skulle hålla för belastningen från vägen, och i öppningen i berget ska vi sedan bygga en betongbro där vägen på avfartsrampen från E4 Förbifart Stockholm ska gå, berättar Magnus Enblom, projektledare på Trafikverket i Hjulsta.

Utmaning att spränga i redan utsprängt berg


Inför sprängningen sker ett noggrant arbete där vi borrar och förstärker runt berget som ska sprängas bort. Sedan ska ett vertikalschakt sprängas ned i berget. Efter sprängningarna bygger vi en betongkonstruktion som ska hålla för lasten från den nya vägen i avfartsrampen mot Hjulsta trafikplats.

- Att spränga ner i ett befintligt bergrum kräver alltid extra försiktighet för att exempelvis inte orsaka sprickor eller annan skada. Vi förstärker mycket noga och vi kommer att spränga med små salvor och stor precision, förklarar Magnus Enblom.

Betongkonstruktion - betongpelaren som ska byggas som ska vara ett stöd till vägen som ska ligga ovanpå.

Vi spränger även nära E18 och trafikplats Hjulsta vilket också gör att vi måste vara försiktiga när vi spränger. Eventuellt kommer vi att behöva stoppa trafiken temporärt i samband med salvorna, och man kommer höra sprängningar i Hjulsta. Men då det är relativt små sprängningar tror inte Magnus att de kommer att ha så stor påverkan.

- Sprängningarna kommer knappt att märkas för boende och det blir marginell påverkan på vägtrafiken, säger Magnus lugnande.

Arbetet med betongkonstruktionen och vägen i avfartsrampen blir klara under hösten/vintern 2022.