Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Byggarbeten mellan trafikplats Häggvik och Tureberg

Under våren 2022 kommer ytterligare byggarbeten igång mellan trafikplats Häggvik och Tureberg, i höjd med Ryavägen och Lundens väg i Tröjnan. Arbetena i området planeras att pågå fram till hösten 2022.

Det här ska göras på sträckan mellan trafikplats Häggvik och Tureberg:

  • Ett nytt dagvattenmagasin kommer att byggas mellan Trafikplatserna Häggvik och Tureberg.
  • En del av bullerskyddsvallen och växtligheten kommer att behöva tas bort tillfälligt.
  • Större delen av arbetet och transporter till och från området kommer ske via väg E4, vilket gör att tung trafik minimeras på det kommunala vägnätet.
  • Under pågående arbete kan ljud och bullerstörningar förekomma.
  • Under byggtiden kommer trafiken på E4:n att påverkas.