Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Helgarbete med nya Tappströmsbron och dags att montera bullerskärmar

Sedan ett par veckor arbetar vi såväl vardag som helg med den nya Tappströmsbron. Vi har också börjat montera bullerskärmar längs med Ekerövägen.

Helgarbete med den nya Tappströmsbron

För att hålla tidplanen, och kunna öppna bron för trafik i tid, arbetar vi såväl vardag som helg sedan en tid tillbaka, fram till mars. På lördagar och söndagar arbetar vi mellan klockan 9 - 17. På vardagar arbetar vi även fortsättningsvis mellan klockan 7-19. 

Den nya Tappströmsbron

Arbetet med den nya Tappströmsbron går framåt och man kan redan se de fyra bropelarna som tillsammans kommer att utgöra ett av de sju brostöden. Pelarna gjuts i en så kallad spontlåda för att hålla undan vattnet från gjutningsprocessen.

Just nu pågår flera arbetsmoment, vi gjuter brobalk (den del som brolagren kommer att sitta på för att hålla upp själva brobanan), borrar, pålar och spontar. På norra sidan av Tappströmskanalen (Lindösidan) arbetar vi med det landfäste som ska ansluta bron till den framtida cirkulationsplatsen.

De allra mest bullrande arbetena då vi vibrerar ned sponten är färdiga, men pålning och arbeten med borrade sponter kommer att fortsätta och beräknas vara färdiga våren 2022. Därefter kommer vi att göra arbetena som genererar mindre buller, exempelvis att gjuta.

Den nya bron beräknas vara färdig under år 2022 och så snart den öppnar för trafik kommer den gamla bron att nedmonteras.

Vi monterar bullerskärmar

Längs med Ekerövägen har ett körfält stängts av ett hundratal meter i riktning mot Stockholm. Här innanför arbetar vi nu med att montera de bullerskärmar som vi tidigare har gjutit fundament för. Bullerskärmarna dämpar ljudet från trafiken för de boende på andra sidan Tappströmskanalen. Monteringen beräknas vara färdig i mars, sedan öppnas körfältet upp igen.