Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nattarbete mellan Kungens kurva och Vårby bron

Vi borrar för att ta prover på väg E4/E20 mellan Kungens kurva och Vårby bron.

Arbetet med att bygga ut med fler körfält mellan Kungens kurva och Vårby backe fortsätter.

Nu inleder vi ett arbete som innebär att vi kommer att borra på och intill väg E4/E20 mellan Kungens kurva och trafikplats Vårby. Syftet med borrningarna är att göra provtagningar på hur vägkonstruktionen ser ut på väg E4/E20.

Delar av våra arbeten innebär att vi under mars behöver arbeta under några nätter.

Våra arbetstider

  • 7 - 10 mars klockan: 22:00 - 05:00
  • 14 - 17 mars klockan: 22:00 - 05:00

Våra arbeten kommer höras och kan upplevas som störande. Vi gör vi vad vi kan för att minska störningarna. Men du som bor och arbetar i närområdet kan komma att märka av våra arbeten.