Logga in
Logga in

Nu börjar vi bygga vägen in till det nya tunnelröret

Från och med vecka 8 börjar vi förbereda inför bygget av vägen in till det nya tunnelröret bredvid Lindö tunnel. Arbetena innebär att ett körfält är öppet i vardera riktningen mellan Lindö tunnel och Tillflykten.

För att kunna ansluta Ekerövägen till det nya tunnelröret bredvid Lindö tunnel behöver vi bygga en väg där den tidigare gång- och cykelvägen låg. Vi har börjat förbereda för arbetena och från och med vecka 8 tas ett körfält i anspråk för att användas som arbetsområde när vägen byggs. Det innebär att ett körfält är öppet i vardera riktningen mellan strax söder om Lindö tunnel och strax innan den tillfälliga cirkulationsplatsen i höjd med Tillflykten.

En busshållplats backas

Busshållplatsen i riktning mot Ekerö kommer att backas mot Stockholm. Busshållplatsen i andra riktningen påverkas inte.

Karta över det aktuella arbetsområdet.

Karta över det aktuella arbetsområdet.