Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Test med kembaserade injekteringsmedel avslutade – Trafikverket fortsätter att förinjektera med cementbaserade injekteringsmedel

Under våren 2021 tog Trafikverket beslut om att prova ifall användning av kemiska injekteringsmedel kunde förbättra resultatet när vi tätar berg i de norra delarna i E4 Förbifart Stockholm där det är svårare att få tätt.

Normalt används cementbaserade injekteringsmedel vid förinjetering men på några sträckor av tunneln har berget inte blivit så tätt som Trafikverket önskat.

Försöken har utförts på en kort sträckan (cirka 20 + 20 meter) under området Grimsta. Metoden gick ut på att kemisk injektering lades till som en extra del av den injekteringsprocess med cement som normalt utförs för att täta berg.  

Trafikverket väljer att fortsätta täta med cementbaserade injekteringsmedel vid tätning av berg med förinjektering då försöken uppvisar samma tätningsresultat som när enbart cement används. Därför väljer Trafikverket att använda enbart cement i den fortsatta förinjekteringen.

- Nu när vi utvärderat resultaten från försöken kan vi inte se att kemiska injekteringsmedel ger en bättre täthet jämfört med injektering med cement. Därför har vi fattat beslut om att inte använda kemiska injekteringsmedel vid förinjektering, förklarar Niclas Lindkvist, projektledare på Trafikverket inom projekt E4 Förbifart Stockholm.

Så jobbar vi för att minska påverkan då vi bygger E4 Förbifart Stockholm

Under genomförandet av E4FS kontrollerar Trafikverket vilken påverkan arbetet har i den nära omgivningen. De villkor och begränsningar vi arbetar utifrån är fastlagda i miljödomar och i samråd med länsstyrelse och kommuner samt andra tillsynsmyndigheter.

- På de sträckor som krävt mer tätning än vad vi ursprungligen planerat för har vi utvärderat våra processer och uppgraderat de tekniska lösningarna. Bland annat har vi testat många olika injekteringsmedel för tätning av berget. Vi gör också fler mätningar och inspektioner och fortsätter arbetet med stor försiktighet, berättar Niclas Lindkvist, projektledare på Trafikverket inom projekt E4 Förbifart Stockholm.

Vad händer när det läcker in vatten i tunneln?

När en tunnel sprängs ut under grundvattennivå kommer det in vatten via de naturliga sprickorna som finns i berget.  Om läckagen är stora kan grundvattennivån sänkas vilket kan påverka omgivningen med exempelvis sättningar i mark som följd. Berget runt tunneln tätas för att undvika sådana negativa effekter i omgivningen.

Så här skyddar vi omgivningen och grundvattennivån

Arbetet med att kontrollera om bygget påverkar omgivningen styrs av ett kontrollprogram. Bland annat kontrolleras hur mycket grundvatten som läcker in i tunneln, samt hur grundvattennivåerna påverkas