Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Slutbullrat på helgerna vid Tappström

I helgen borrar ner vi pålar för ett så kallat ledverk i Tappströmskanalen. Det blir sista helgen för den här gången som vi bullrar här.

För att hålla tidplanen, och kunna öppna bron för trafik i tid, har vi arbetat såväl vardag som helg sen en tid tillbaka med Tappströmsbron. Vi har borrat, pålat och gjutit. De allra mest bullrande arbetena är då vi vibrerar ner spontarna, som håller undan vattnet från våra betonggjutningar.

Till helgen bullrar vi för sista gången vid Tappström. Då kommer vi att borra ner pålar i kanalen för ett ledverk. Ledverket fungerar som ett påkörningsskydd som skyddar bron om en båt skulle förlora styrförmågan.

Efter helgen kommer vi fortsätta med betonggjutningar och andra mindre bullrande arbeten. Vi räknar med att den nya bron är färdig under år 2022 och så snart den öppnar för trafik kommer vi montera ner den gamla bron.

Tappström