Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Sprängningsarbeten i flera områden under våren

Under våren kommer vi göra sprängningsarbeten ovan jord i flera områden längs med Ekerövägen. I vissa områden påverkar vi framkomligheten eftersom trafiken stoppas i samband med själva sprängningen.

Arbetet med att bredda Ekerövägen pågår för fullt och vi gör under våren sprängningsarbeten på flera platser när vi arbetar med diken längs vägen. Områdena som berörs är Kärsön och från Lindö tunnel fram till Edeby.

Vid infarten till Lindö broväg kommer vi även att göra sprängningar för att kunna få en jämn lutning på vägen ner mot den nya cirkulationsplatsen vid Tillflykten.

Vi stoppar trafiken i samband med sprängningarna

Sprängningarna kan ske två gånger per dag (vardagar), klockan 10.00 och 14.00. Eftersom arbetsområdet ligger närmare än 50 meter från Ekerövägen stoppas trafiken i båda riktningarna i samband med sprängning. Sprängningarna kan höras och kännas för dig som bor och vistas i området.

Under perioden maj–september kan vi även komma att stänga av vägen för sprängningsarbeten klockan 19.30–19.40.

Stör vi dig?

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arbeten, men du som bor eller vistas i närheten kan ändå komma att bli störd av buller, vibrationer eller byggtransporter. Om du blir störd är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-123 04 00.

En karta över Ekerö med markeringar där vi spränger och var E4 Förbifart Stockholm kommer att gå.

De röda markeringarna visar i vilka områden vi gör sprängningsarbeten. De gulade streckade linjerna visar var E4 Förbifart Stockholms tunnlar kommer att gå.