Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Träbroarna i Hansta Hage är på plats

Vi bygger en ny landskapspark i Hansta naturreservat kallad Hansta Hage. Nu har broarna som ska gå över vattendraget Stordiket kommit på plats.

Under vintern har vi grävt upp och omfördelat jorden kring diket vid den gamla motorcrossbanan. Nu bygger vi gångvägar och i veckan placerade vi ut broarna som ska gå över vattendraget Stordiket

Trafikverket bygger en ny landskapspark i Hansta naturreservat kallad Hansta Hage. Den nya landskapsparken är en så kallad kompensationsåtgärd för den mark E4 Förbifart Stockholm tar i anspråk.

Broarna är byggda i trä som kommer gråna med åldern och smälta in i landskapet. Vi byggde broarna på vår arbetsyta, lite utanför det som ska bli Hansta hage, och körde ut dem med lastbil och lyfte dem på plats med grävmaskin.

Broarna är ett viktigt inslag i den nya landskapsparken, besökaren ska kunna uppleva vattnet på nära håll. Har man tur kanske man kan få syn på en av de skygga vattensalamandrarna som lever i diket.