Logga in
Logga in

Vi börjar bygga den nya gång- och cykelpassagen vid Edeby

Snart börjar vi arbetet med den nya gång- och cykelpassagen under Ekerövägen vid Edebyvägen. Våra arbeten kan både höras och kännas för dig som bor eller vistas i området.

När vi breddar Ekerövägen bygger vi också en ny gång- och cykelpassage under vägen i höjd med Edebyvägen. Det första arbetet vi gör med den nya passagen är att slå ner så kallade spontar. Det är en stödvägg som hindrar att jordmassor rasar. Sponten ser därför till att vi kan bygga säkert när vi gräver fram den nya passagen. Vi räknar med att spontningsarbetet kommer pågå i några veckor.

Se filmen om spontning längre ner på sidan.

Karta med markering som visar var vi bygger den nya gång- och cyklpassagen vid Ekerövägen

När spontningen är klar väntar andra arbeten

När spontningen är klar kan vi börja gräva oss ner i marken och schakta bord jordmassorna. Efter det kan vi påla för fundament till bron och sedan göra betongarbeten.

Bussar som trafikerar både Ekerövägen och E4 Förbifart Stockholm att stanna på hållplatserna vid Edeby och Tillflykten när alla våra arbeten är klara.

Gränsvärden för buller

Vi säkerställer tillsammans med våra entreprenörer att våra arbeten inte överstiger de tillåtna riktvärdena för buller genom regelbundna mätningar.

Stör vi dig?

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arbeten, men du som bor eller vistas i närheten kan ändå komma att bli störd av buller, vibrationer eller byggtransporter. Om du blir störd är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kontakt

Kundärenden Förbifart Stockholm

Om du blir störd är du välkommen att kontakta oss

Telefon: 010-123 04 00