Logga in
Logga in

Viktor Brinkälv - en drivkraft för arbetsmiljön i jätteprojektet E4 Förbifart Stockholm

Idag uppmärksammas FN:s världsdag för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Viktor Brinkälv är arbetsmiljöspecialist, och han har koll på vad som är en bra arbetsmiljö.

Trafikverket är beställare av byggarbeten och har flera entreprenörer som arbetar på uppdrag åt oss.

En stor del av jobbet som arbetsmiljöspecialist i ett stort infrastrukturprojekt som bygger vägar och broar, spränger berg och tunnlar genom berget är följa upp entreprenörernas arbetsmiljöarbete och svara på frågor.

-          Jag gillar att jobba med människor och det får man verkligen göra när man jobbar med arbetsmiljö. Alla ska komma hem oskadda efter en dag på jobbet, säger Viktor.

Arbetet som arbetsmiljöspecialist

Viktor finns tillgänglig för att kunna stötta och svara på frågor relaterade till arbetsmiljö, vilket är en stor det av jobbet. Den andra stora delen är att följa upp hur entreprenörerna arbetar med arbetsmiljön.

-          Entreprenörerna kallar till skyddsronder, där de bland annat bjuder in oss som beställare. Ronden har vanligtvis ett tema, där vi tittar extra på till exempel skyddsutrustning eller så tittar vi på ett specifikt område, till exempel betong. Vi åker ner i tunnlarna och tittar på de olika delarna. Vi för protokoll. Om något inte ser ut som det ska skriver vi ner det och vem som ansvarar för att åtgärda bristen eller felet.

Skyddsronder genomförs varje vecka med olika inriktningar. Inom E4 Förbifart Stockholm arbetar vi med den så kallade ”Bygga säkert metoden”, där fokus ligger på positiva observationer. Metoden utgår från förutbestämda parametrar så det blir jämförbart mellan de olika projekten. Det kan även förekomma en del andra ronder eller platsbesök där arbetsmiljön är i fokus.

-          Vi ägnar oss också åt att granska arbetsberedningar, arbetsmiljöplaner och riskanalyser. Jag hjälper till med arbetsmiljöutbildningar i Trafikverksskolan, arbetar med nya arbetsmiljöfrågor och tar fram strategier för vårt arbete, berättar Viktor.

Samarbete med entreprenören

Kontraktet med entreprenören och regelverket för arbetsmiljö styr arbetet. På Viktors arbetsplats finns ett arbetsmiljödokument, som reglerar vad de ska hinna med, och en tillhörande checklista.

-          Vi har en ständigt pågående dialog och ett samarbete med entreprenören, bland annat i möten på olika nivåer och vid deltagande på olika ronder. Ingen vill att någon ska skadas. Vi samarbetar för att undvika det. Det fungerar bra, tycker jag.

Att arbeta med arbetsmiljöfrågor är både viktiga och omväxlande arbetsuppgifter.

-          Alla ska komma hem efter sin arbetsdag. Det är livsviktigt! Det är ett omväxlande arbete där jag får träffa många olika människor. Men det kan också vara ganska utmanande med svåra frågeställningar och att hinna med att vara påläst inom alla regler och system, menar Viktor.