Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Bullerskärmarna vid Tappström klara - så här jobbar vi med buller

Vi har nu byggt färdigt bullerskärmarna längs Ekerövägen vid Tappström. Det betyder också att alla körfält mellan Tappström och Lindö tunnel nu är öppna igen. Här under får du lära dig mer om hur vi jobbar med buller.

Bullerskärmarna vid Tappström ska dämpa ljudet från vägen för boende på andra sidan kanalen. Bullerskydden här kan vara låga eftersom de är nära källan till bullret, det vill säga bilarna på vägen. Skärmarnas höjd är också en avvägning för att de ska passa in i landskapet.

När den nya bron över Tappströmskanalen är på plats kommer vi förlänga bullerskydden hela vägen fram till bron. Ju närmare bron de kommer, desto högre blir de. Vi kommer även sätta upp bullerskärmar på själva bron. Här blir de istället genomskinliga med markeringar i form av ränder. Ränderna fungerar som ett fågelskydd för att minimera risken att fåglar flyger in i skärmarna.

Trafikmängd och antal bostäder avgörande för bullerskärmar

För att veta vilka platser som behöver bullerskydd gör vi beräkningar på trafikmängden som blir när vägen öppnar och tittar sen på hur många bostäder som det finns längs sträckan. Vid de bostäder som berörs gör vi sedan mätningar vid husfasaderna för att se hur höga bullernivåerna är. Om ljudet från trafiken överstiger de riktvärden som finns för buller kan vi till exempel behöva sätta upp bullerskärmar. Vi räknar också ut hur mycket av bullret som hörs inomhus. Om för mycket buller hörs inomhus kan till exempel fönster bytas ut för att dämpa ljudet.

Buller när vi bygger

Inte heller när vi bygger får vi låta för mycket. Ofta överröstar trafiken våra arbeten, men vi måste göra det vi kan för att minska bullret. Vi har bullermätare på flera platser där vi bygger längs Ekerövägen för att se till att vi inte överskrider de riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram. Eftersom buller kan upplevas som mycket obehagligt informerar vi allmänheten i tid om våra arbeten som låter mycket. Om man som närboende blir mycket störd går det att få ett tillfälligt boende.