Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Ny asfalt, stödmurar, pålplattor och trafikomledningar

Även om många arbeten inte syns eftersom de sker nere i våra tunnlar kommer våra arbeten på väg att märkas av mer nu under våren och sommaren.

Här berättar vi mer om vad som händer i ditt närområde! 

Längs E4 Förbifart Stockholms sträckning i området mellan Hässelby och Häggvik börjar vissa arbeten bli färdigställda, bland annat trafikplats Akalla. Tunnelarbeten har kommit in i nästa fas där moment med mark- och betong samt inklädnad av tunneln har påbörjats.

På några platser börjar vi bli klara – det du ser är bara en bråkdel av E4 Förbifart Stockholm. Vi bygger E4 Förbifart Stockholm i flera delar, på olika platser, samtidigt. På några platser avtar nu det intensiva byggarbetet och vi går in i nästa fas. Här kan du läsa mer om vad som blir nästa fas.

Även om många arbeten sker i våra tunnlar kommer våra arbeten på väg att märkas av under våren och sommaren. Här är några av de arbeten som kommer utföras mellan Häggvik och Hässelby.

Det här händer i Hässelby

Vi fortsätter att spränga ut tunnlarna som ska gå från Vinsta och under Grimstaskogen i riktning mot  Mälaren och Lovön. 

Det här händer i Akalla

Den 1,3 kilometer långa bergtunneln från Trafikplats Hjulsta till Akalla har kommit till i nästa fas där arbetet med mark- och betong samt inklädnad av tunneln har påbörjats. Körbanan som går från Akalla trafikplats fram till bergtunneln har asfalterats. Betongtunneln som ansluter mot bergtunneln i Akalla har täckts över, så nu blir det enkelt att komma in i Hansta naturreservat.

Se hur långt vi har kommit med att spränga ut tunnlarna här!

Hansta hage blir en park

Vi bygger en park i Hansta hage som ska göra det enklare för dig som bor i närhet att nå natur och kultur. Nya gångvägar och broar ska byggas. Salamandrarna i området får nya dammar och övervintringslokaler. Vi lyfter fram fornlämningar och träd som till exempel gamla ekar. Här förbättrar vi naturmiljöer för sandlevande insekter.

Arbetena är i gång och kommer pågå fram till i höst. Arbetena kommer innebära lite mer trafik i  området kring Hansta. Det kommer förekomma visst arbete som bullrar, men arbete sker endast mellan klockan 7 och 18 på vardagar. Parken planeras att öppna i höst.

På bilden syns två människor som står och läser på en informationsskylt vid entrén till Hansta Naturområde. Entrén till Hagen går genom en uppbyggd port av trä med texten, Välkommen till Hansta- och järvaleden. Allt omgärdas av grönska, träd och buskar är gröna. Stigen man kan gå på har träflis som underlag.

Det här händer i Häggvik

Under våren startar arbeten med att asfaltera nybyggda delar. Vi kommer att jobbar längs vägen hela sommaren. Även nya räcken och belysning ska sättas upp. 

Håll dig uppdaterad - vi uppdaterar löpande om våra arbeten här på webben!

Bilden är tagen på natten. Det är mörkt ute. Vägarbetare stor i bakgrunden och arbetar med att asfaltera vägen. En stor gul vägvält åker på vägen. Framför välten går den stora asfaltsmaskinen och lägger ut asfalt på vägen.

Det här händer i Helenelund

Trafikverket bygger en ny passage för Tvärbanan under E4:an mellan Kista och Helenelund.

För att trafiken på E4 ska kunna passera under byggtiden bygger vi en tillfällig väg vid sidan av E4, med samma antal körfält som idag. När den nya passagen för Tvärbanan är klar 2023 kommer trafiken att flyttas tillbaka igen. Trafik med farligt gods leds om via Rotebroleden/E18 i södergående riktning under hela byggtiden.

Trafiken påverkas av trafikomläggningarna – Läs mer här!

Det här händer i Hjulsta

Arbetena med att bygga ramper till och från trafikplats Hjulsta över E18 fortsätter under sommaren och beräknas vara klart 2023/2024. 

Det kan bli mer ljud än vanligt när vi startar arbeten med att bygga stödmurar. Vi behöver stärka upp med pålplattor, som behöver bankas ner i marken.

Vi har även startat med så kallade återställningsarbeten. Det innebär att vi bland annat planterar träd och buskar för att återställa de växter som fanns innan vi startade tunnelbygget vid Hästa gård och vid Vålberga/Lunda samt betongtunneln vid Bergslagsvägen.

En överflygsbild på området Hjulsta. I bilden är den nya bron inmonterad i bilden för att man ska få en känsla av hur det kan se ut när det är klart. Den nya bron som är byggd går över Hjulsta rondellen och E18.