Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Sprängningsarbeten påverkar framkomligheten under veckan (vecka 15)

Under den här veckan gör vi sprängningsarbeten längs Ekerövägen, söder Lindö tunnel. Vi stoppar trafiken i samband med sprängningarna.

Arbetet med att bredda Ekerövägen pågår för fullt och under den här veckan kommer vi göra sprängningsarbeten mellan Wallenbergs allé och Ekerövägen, söder om Lindö tunnel. Vi spränger för att få plats med vägen som går in i det nya tunnelröret vid Lindö tunnel.

Vi stoppar trafiken i samband med sprängningarna

Sprängningarna kan ske två gånger per dag (vardagar), klockan 10.00 och 14.00. Eftersom arbetsområdet ligger närmare än 50 meter från Ekerövägen stoppas trafiken i båda riktningarna i samband med sprängning. Sprängningarna kan höras och kännas för dig som bor och vistas i området.

En karta med kartnål över Lindö i Ekerö kommun.

Den röda kartnålen visar var vi gör sprängningarna.

Stör vi dig?

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arbeten, men du som bor eller vistas i närheten kan ändå komma att bli störd av buller, vibrationer eller byggtransporter. Om du blir störd är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-123 04 00 eller maila till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se