Logga in
Logga in

Trafikverket överklagar mark- och miljödomstolens avslag

Mark- och miljödomstolens avslag gällande Trafikverkets önskan om en utökad miljödom för att öka grundvattenbortledning för tre geografiska områden mellan Grimsta IP och Vinsta kommer att överklagas.

En viktig fråga och angeläget att beakta konsekvenserna om ansökan avslås

Mark- och miljödomstolens avslag riskerar bli en fördyring och en försening av projektet som över totalen inte är samhällsekonomiskt rimligt, om Trafikverket till exempel väljer betonglining som tätningsmetod. 

De sträckor som vi i dag ser påverkas är tre geografiska områden mellan Grimsta IP och Vinsta, och gäller två delsträckor i E4 Förbifart Stockholms norra tunnlar.

- Vad konsekvenserna blir och hur det exakt kommer att påverka tid och kostnad är dock för tidigt att säga i dag eftersom analysen av detta pågår. Det är också för tidigt att i nuläget säga mer om konsekvenserna eftersom vi ännu inte vet om vår överklagan kommer att prövas eller inte, sägerAnders Selström, projektchef för E4 Förbifart Stockholm.

Vi jobbar ständigt för att minska påverkan på omgivningen när vi bygger tunnel

Innan vi började bygga tunnlar för E4 Förbifart Stockholm genomförde vi flera undersökningar av bergets utformning. Trots det vet vi inte alltid hur det ser ut under jord och hur ett berg beter sig när man börjar spränga sig fram i det. De prognoser vi gör inledningsvis kan skilja sig från de verkliga förhållandena i berget.

Hösten 2018 stod det klart att den mängd vatten som kommer in i de norra delarna av E4 Förbifart Stockholms tunnlar är mer än vad vi hade förväntat oss. Därför förstärker och tätar vi berget mer omfattande än vad vi planerade från början.

-  På de sträckor som krävde mer tätning än vad vi planerat för utvärderar vi utförandet och uppgraderar de tekniska lösningarna. Bland annat genom att testa andra cementblandningar för att täta berget. Vi har också tätat mer, gjort fler mätningar och inspektioner och fortsätter arbetet med stor försiktighet och justerade metoder för att göra så liten påverkan på närområdet som möjligt, berättar Niclas Lindkvist, som är projektledare på Trafikverket inom projekt E4 Förbifart Stockholm.

Därför ansökte Trafikverket om ändring i miljödomen

Även om vi fortsätter att täta berget beräknar vi att den mängd vatten som kommer att droppa in i tunneln, efter att vi byggt klart tunneln, är mer än nuvarande mängder som miljödomen tillåter. Därför har vi ansökt om ändring i miljödomen för att kunna infiltrera mer vatten, och på så sätt skydda närområdet. Infiltration innebär att man tillför vatten till ett grundvattenmagasin genom en brunn. Syftet med infiltration är att motverka grundvattensänkning. Infiltration av rent vatten är en vanlig och vedertagen skyddsåtgärd när man bygger under jord.

Överklagan görs senast den 29 april 2022.

Länk till Mark- och miljödomstolens (MMD) beslut.