Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Asfalteringsarbeten påverkar framkomligheten nattetid vecka 20

På tisdag och onsdag nästa vecka (vecka 20) asfalterar vi den nya cirkulationsplatsen och det fjärde körfältet vid Edeby. En liten del av arbetena sker kväll och natt och de påverkar framkomligheten.

På- och avfarterna till E4 Förbifart Stockholm kommer leda upp till två nya cirkulationsplatser (rondeller) på Ekerövägen, en vid Tillflykten och en vid Edeby. I dag är ena halvan av cirkulationen vid Edeby redan asfalterad. I nästa vecka asfalterar vi den andra halvan. Vi asfalterar också en bit av det fjärde, nybyggda körfältet i riktning mot Ekerö.

Den stora majoriteten av arbetet kommer att ske på dagtid inom områden som redan är avspärrade. De arbetena kommer därför inte att påverka framkomligheten.

Under kvällen och natten är framkomligheten påverkad

En liten del av arbetet behöver vi däremot göra på kvällen och natten. I samband med det behöver vi stänga av ett av de två körfälten, vilket betyder att endast ett körfält är öppet för båda färdriktningarna. Vi använder oss då av en flaggvakt/lots som guidar trafiken i körfältet, en riktning i taget. Avstängningen kan ske mellan klockan 21.00 och 05.00.

Vill du läsa mer om hur det går till när vi asflaterar kan du göra det på länken här under.

Lilla asfalteringsskolan – så här arbetar vi med asfaltering

Karta som visar sträckan vi asfalterar vecka 20, från strax norr om Edebyvägen till Finnbo.

Kartan visar var vi asfalterar tisdag och onsdag vecka 20. Den stora, gula pilen visar var vi bygger den nya cirkulationsplatsen.

Våra arbeten påverkar omgivningen fram tills de är klara

Vi arbetar hårt tillsammans med våra entreprenörer för att ombyggnaden ska ske så snabbt som möjligt med minsta möjliga påverkan. Att bygga om en väg av Ekerövägens storlek kommer därmot alltid att påverka omgivningen med buller och förändringar i framkomligheten. Det går helt enkelt inte att bygga annars. Vi har också ett antal krav att ta hänsyn till, till exempel gör de hårda bullerkraven att vi inte kan arbeta dygnet runt.

Stör vi dig?

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arbeten, men du som bor eller vistas i närheten kan ändå komma att bli störd av buller, vibrationer eller byggtransporter. Om du blir störd är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-123 04 00 eller mejla till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se

Det här gör vi på Ekerövägen

Syftet med ombyggnaden av Ekerövägen är att skapa en smidigare trafiksituation i eftermiddagsrusningen i riktning mot Ekerö. I dagsläget delar fordonstrafik körfält med kollektivtrafiken. Trafikverkets uppdrag är att bygga ett fjärde körfält avsett för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare att åka buss så att fler väljer att arbetspendla kollektivt till och från Mälaröarna. Ombyggnaden av Ekerövägen planeras att vara klar år 2023.

Tillsammans med de två anslutningar till fastlandet som E4 Förbifart Stockholm kommer att innebära blir trafiksituationen ytterligare förbättrad för Ekeröborna. E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2030.