Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nattarbeten och asfaltering påverkar framkomligheten i juni

Vi arbetar nattetid på Lovö Kyrkallé 7-10 juni. Vägen leds då om. Vi kommer även asfaltera på samma plats och på Drottningholmsbron senare i juni.

Arbetet med att bredda Ekerövägen för det fjärde körfältet för kollektivtrafik pågår för fullt.  7–10 juni arbetar vi natt på Lovö Kyrkallé intill Ekerövägen för att laga vägen och samtidigt göra vatten- och avloppsarbeten. Senare i juni lägger vi ny asfalt på platsen.

För att kunna genomföra arbetena behöver vi stänga av infarten till Lovö Kyrkallé från Ekerövägen för trafik. Vi leder därför om trafiken till och från Lovö Kyrkallé via Rörbyvägen nattetid.

Natt- och asfalteringsarbeten även på Drottningholmsbron och andra platser i kommunen

Vi arbetar också natt 13 och 14 juni på Drottningholmsbron. Även då lagar vi vägen och lägger ny asfalt. 

Vi gör arbetena på natten för att påverka framkomligheten så lite som möjligt. De kan komma att höras för dig som bor eller vistas i området. Arbetena pågår mellan klockan 21.00–06.00.

Trafikverkets underhållsavdelning kommer även göra asfalteringsarbeten på andra platser i kommunen under juni månad.

Kartnålen visar var vi stänger av vägen och pilarna hur den leds om.

Våra arbeten påverkar omgivningen fram tills de är klara

Vi arbetar hårt tillsammans med våra entreprenörer för att ombyggnaden ska ske så snabbt som möjligt med minsta möjliga påverkan. Att bygga om en väg av Ekerövägens storlek kommer däremot alltid att påverka omgivningen med buller och förändringar i framkomligheten. Det går helt enkelt inte att bygga annars. 

Stör vi dig?

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arbeten, men du som bor eller vistas i närheten kan ändå komma att bli störd av buller, vibrationer eller byggtransporter. Om du blir störd är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-123 04 00 eller mejla till kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se

Det här gör vi på Ekerövägen

Syftet med ombyggnaden av Ekerövägen är att skapa en smidigare trafiksituation i eftermiddagsrusningen i riktning mot Ekerö. I dagsläget delar fordonstrafik körfält med kollektivtrafiken. Trafikverkets uppdrag är att bygga ett fjärde körfält avsett för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare att åka buss så att fler väljer att arbetspendla kollektivt till och från Mälaröarna. Ombyggnaden av Ekerövägen planeras att vara klar år 2023.

Tillsammans med de två anslutningar till fastlandet som E4 Förbifart Stockholm kommer att innebära blir trafiksituationen ytterligare förbättrad för Ekeröborna. E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2030.