Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Sommarens arbeten på Ekerö

Vi fortsätter arbetet med att bredda Ekerövägen och bygga E4 Förbifart Stockholm även under sommaren. Här är sommarens arbeten som kan påverka dig som bor och vistas längs hela sträckan.

Under sommaren kommer vi fortsätta bredda Ekerövägen. På vissa platser och under några veckor jobbar vi i något lägre takt än vanligt, medan vi på andra jobbar intensivt.

Flera av våra arbeten orsakar höga bullernivåer. Vi säkerställer tillsammans med våra entreprenörer att arbetena inte överstiger de tillåtna riktvärdena för buller genom regelbundna mätningar.

Här ser du var vi gör arbeten som påverkar dig under sommaren.

1. Norra Lovö

Bullrande arbeten. Sprängningar pågår både under och ovan jord. Vi krossar sedan det utsprängda berget och transporterar det vidare sjövägen från norra Lovö.

2. Tappström-Nockeby

Sprängningsarbeten på flera platser längs sträckan, bland annat för dikesarbeten och att sänka vägen till det nya, permanenta läget. Sprängningar kan ske tre gånger om dagen på vardagar, klockan 10.00, klockan 14.00 och klockan 19.30.

3. Nockebybron

Bullrande arbeten när vi byter brolager och fortsätter arbeta med Nockebybron. Vi stänger av ett körfält på Nockebybron i riktning mot Stockholm/Nockeby från och med vecka 26. Vi planerar att öppna körfältet igen i slutet av november. För att genomföra arbetena har vi också stängt av parkeringen under Nockebybron.

4. Drottningholmsbron

Fortsatta arbeten med Drottningholmsbron. Flera av dem kan orsaka höga bullernivåer.

5. Drottningholm–Kanton

Våra arbeten kan innebära mindre, tillfälliga avstängningar och omledningar under sommaren. Arbetena påverkar inte trafikflödet och du som går, cyklar eller åker bil kommer alltid kunna ta dig fram. Var uppmärksam på förändringar och ny skyltning.

Vi fortsätter breddningen av vägen, nu från Edeby till Kanton. Vi börjar med förberedande arbeten där vi bland annat gräver oss ner till rätt nivå för att sedan kunna bygga upp vägen igen.

Vi kommer också ringa in flera av våra arbetsplatser med viltstängsel. Du som går, cyklar eller åker bil kommer alltid kunna ta dig fram.

6. Tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm

Bullrande arbeten. Sprängningsarbeten pågår under jord. Vi närmar oss stranden söderut vid Fiskarfjärden. Vi krossar det utsprängda berget och transporterar det vidare sjövägen från södra Lovö.

7. Lindö tunnel

Vi arbetar skift med betonggjutningar på södra sidan (riktning mot Ekerö) av det nya tunnelröret vid Lindö tunnel. Måndag–torsdag 17.30–00.00, fredag 12.00–21.00 och lördag 08.00–17.00

8. Tappström

Bullrande arbeten. Vid Tappströmskanalen kommer vi att dra upp stödväggar, så kallade spontar, som vi använt för att bygga den nya bron och cirkulationsplatsen.

Vi gör även andra arbeten med bron. Kanalen är avstängd för båttrafik 18 juli till 14 augusti mellan klockan 07.00–19.00 av säkerhetsskäl med anledning av våra arbeten. Observera att arbetena kan komma att förskjutas i tid.

Vi gjuter också betong till nya Tappströmsbron. Vi jobbar i skift, måndag–lördag, klockan 07.00–19.00.

9. Tappström/Ekerö centrum

Under sommaren gör vi i ordning busshållplatserna Tappström på samma sida som Ekerö centrum. Arbetena innebär trafikomläggningar och tillfälliga busshållplatser. Var uppmärksam på förändringar och ny skyltning.