Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Sommarens arbeten - E4 Förbifart Stockholm

På många ställen i projektet löper arbetet på som vanligt i sommar, men på vissa delar kommer det att vara lugnare och tystare. Här har vi samlat det som är på gång i sommar.

Det här händer mellan Bredäng- och Kungens kurva trafikplats

Arbetet med att bygga nya vägar fortsätter. I sommare gör vi mark och schaktarbeten.

  • Sprängningsarbeten längs sträckan kan förekomma
  • Antal körfält är tre redan från Bredängs trafikplats
  • Påfarten från Bredängs trafikplats är kortare

Vi stänger när vi spränger
Om vi behöver spränga bort berg intill E4/E20 kommer vägen stängas av under cirka 10 minuter. Det samma gäller även för gång- och cykelbron.

Det här händer i Sätra/Skärholmen
 

Trafiken påverkas när vi gräver i gatan - begränsad framkomlighet
Under sommaren kommer vi börja att gräva ner rör i gatan på Skärholmsvägen i korsningen Björksätravägen. Körfält behöver flyttas - två körfält blir ett i vardera riktningen. Även gång- och cykelvägen mellan Skärholmens  Centrum och Sätra kommer att  påverkas. Arbetet kommer att pågå fram till 2023.

Reparation av bron över Smistavägen
Bron över Smistavägen vid trafikplats Kungens kurva börjar repareras i augusti. Läs mer om reparationen här!

Det här händer i Vårby backe

Vi bygger vidare med utbyggnaden av vägarna under sommaren.

Det här händer i Botkyrka

Reparation vid trafikplats Fittja
Även bron som leder Botkyrkaleden över E4/E20 vid trafikplats Fittja kommer att repareras. Läs mer om reprarationen här!

E4 Förbifart Stockholms arbeten på Ekerö i sommar

Det här händer på Ekerövägen

Vi fortsätter arbetet med att bredda Ekerövägen och bygga E4 Förbifart Stockholm även under sommaren. 

Under sommaren kommer vi fortsätta bredda Ekerövägen. På vissa platser och under några veckor jobbar vi i något lägre takt än vanligt, medan vi på andra jobbar intensivt.

Flera av våra arbeten orsakar höga bullernivåer. Vi säkerställer tillsammans med våra entreprenörer att arbetena inte överstiger de tillåtna riktvärdena för buller genom regelbundna mätningar. Läs mer om vad som händer på Ekerö här!

Det här händer i de norra delarna av E4 Förbifart Stockholm

Längs E4 Förbifart Stockholms sträckning i området mellan Hässelby och Häggvik börjar vissa arbeten bli färdigställda, bland annat trafikplats Akalla. Tunnelarbeten har kommit in i nästa fas där moment med mark- och betong samt inklädnad av tunneln har påbörjats.

På några platser börjar vi bli klara – det du ser är bara en bråkdel av E4 Förbifart Stockholm. Vi bygger E4 Förbifart Stockholm i flera delar, på olika platser, samtidigt. På några platser avtar nu det intensiva byggarbetet och vi går in i nästa fas.

Det här händer i Hässelby

Vi fortsätter att spränga ut tunnlarna som ska gå från Vinsta och under Grimstaskogen i riktning mot  Mälaren och Lovön. 

Det här händer i Vinsta och Vällingby

I höst behöver vi stänga av ett körfält i cirkulationsplatsen vid Bergslagsplan. Vi kommer att utföra schaktarbeten och behöver under kortare perioder växelvis stänga av ett körfält för våra arbetsfordon. Arbeten som kräver avstängning kommer att ske nattetid. Övriga arbeten som inte påverkar biltrafiken kommer att ske på dagtid. 

Arbetet gör vi för att installera nya trafikljus. Vi behöver uppgradera vägnätet i anslutning till den nya trafikplatsen Vinsta.

Avstängningen startar i september eller oktober senare i höst. Arbetet kommer att pågå i ungefär tio veckor.

Under sommaren fortsätter vi borra i berget under Ullvidevägen i Vällingby
Vi borrar för att kunna utföra efterinjektering i berget nere i en av våra ramptunnlar. Här kan du läsa mer om var vi borrar.

Det här händer i Akalla

Den 1,3 kilometer långa bergtunneln från Trafikplats Hjulsta till Akalla har kommit till i nästa fas där arbetet med mark- och betong samt inklädnad av tunneln har påbörjats. Körbanan som går från Akalla trafikplats fram till bergtunneln har asfalterats. Betongtunneln som ansluter mot bergtunneln i Akalla har täckts över, så nu blir det enklare att komma in till Hansta naturreservat.

Hansta hage blir en park
Vi bygger en park i Hansta hage som ska göra det enklare för dig som bor i närhet att nå natur och kultur. Nya gångvägar och broar ska byggas. Salamandrarna i området får nya dammar och övervintringslokaler. Vi lyfter fram fornlämningar och träd som till exempel gamla ekar. Här förbättrar vi naturmiljöer för sandlevande insekter.

Arbetena är i gång och kommer pågå fram till i höst. Arbetena kommer innebära lite mer trafik i  området kring Hansta. Det kommer förekomma visst arbete som bullrar, men arbete sker endast mellan klockan 7 och 18 på vardagar. Parken planeras att öppna i höst.

Under sommaren passar vi även på att göra fler kompensationsåtgärder, i kommande vecka börjar vi meandra Igelbäcken.

Det här händer i Hjulsta

Arbetena med att bygga ramper till och från trafikplats Hjulsta över E18 fortsätter under sommaren och beräknas vara klart 2023/2024. 

Det kan bli mer ljud än vanligt när vi startar arbeten med att bygga stödmurar. Vi behöver stärka upp med pålplattor, som behöver bankas ner i marken.

Vi har även startat med så kallade återställningsarbeten. Det innebär att vi bland annat planterar träd och buskar för att återställa de växter som fanns innan vi startade tunnelbygget vid Hästa gård och vid Vålberga/Lunda samt betongtunneln vid Bergslagsvägen.

Det här händer mellan Spånga och Barkarby

Gång- cykelväg avstängd igen från och med måndag den 4 juli

Gång- och cykelvägen mellan Spånga och Barkarby station kommer att vara avstängd i ungefär tre veckor. Det gäller sträckan längs Bergslagsvägen till Attackvägen.

Vi behöver stänga av för att slutföra våra sista byggnadsarbeten med de fyra broarna över gång- och cykelvägen och Mälarbanan på ett säkert sätt. Avstängningen gäller från måndag morgon den 4 juli. Planen är att gång- och cykelvägen ska öppnas igen i slutet av juli.

Omväg under tiden
Använd den tillfälliga omvägen via Avestagatan, Ekvägen och Skälbyvägen under tiden gång- och cykelvägen är avstängd.

Mindre asfalteringsarbeten i slutet av sommaren
I slutet av sommaren kommer vi att göra mindre asfalteringsarbeten. Då är gång- och cykelvägen avstängning under cirka 1-2 dagar.

Tack för ert tålamod!

Det här händer i Häggvik

Under våren startade vi upp arbeten med att asfaltera nybyggda delar och några av ramperna mot norrortsleden ska få ny asfalt. Även nya räcken och belysning kommer att sättas upp. 

Delar av våra arbeten kan påverka trafiken under kvällar och nätter längs vägen hela sommaren.

Det här händer i Helenelund

Trafikverket bygger en ny passage för Tvärbanan under E4:an mellan Kista och Helenelund.

För att trafiken på E4 ska kunna passera under byggtiden bygger vi en tillfällig väg vid sidan av E4, med samma antal körfält som idag. När den nya passagen för Tvärbanan är klar 2023 kommer trafiken att flyttas tillbaka igen. Trafik med farligt gods leds om via Rotebroleden/E18 i södergående riktning under hela byggtiden.

Läs mer om bygget av passagen här!