Logga in
Logga in

Stockholm E4 Häggvik-Rotebro, kapacitetsförstärkning - utbyggnad till fyra körfält

Trafikverket utökar antalet körfält från tre till fyra i båda riktningarna på E4 mellan trafikplatserna Rotebro och Häggvik norr om Stockholm.

Vad?

Ett till körfält på E4 mellan Häggvik och Rotebro.

Varför?

Bättre framkomlighet.

Nuläge

Projektet avvecklas, se nedan.

Om projektet

Aktuellt i projektet

Projektet avvecklas

Projektet har inte finansiering i den nationella transportplanen för 2022-2033 och kommer därför att avvecklas. Behoven av åtgärder på sträckan kvarstår och kommer att hanteras i kommande planer tillsammans med övriga brister i trafiksystemet.

Vi utvecklar och förstärker vägnätet på E4, E20och E18 i Stockholm, för smidigare och säkrare trafik i regionen och landet.

Sträckan mellan Rotebro och Häggvik är en del av flera åtgärder i Stockholms vägnät som tillsammans bidrar till ökad framkomlighet och säkerhet i regionen.

Det här gör vi längs sträckan om vägplanen tas med nationell plan

  • Breddar antalet körfält från tre till fyra i båda riktningarna.
  • Vi installerar samtidigt ett så kallat intelligent transportsystem (ITS) på sträckan. Systemet består av trafikkameror, detektorer av stillastående fordon och digitala skyltar. Det varnar för köbildning och kan användas för att styra om trafik och ändra hastigheten. Systemet finns redan på flera av Stockholms infartsleder.
  • Vi kommer också identifiera och eventuellt genomföra åtgärder för att skydda vattentäkter i närheten från att förorenas.

Arbetena kommer att planeras så att de kan genomföras med minsta möjliga påverkan på trafiken, men en så omfattande ombyggnad kommer inte att kunna genomföras utan att det märks.

Nyheter

Tidslinje

I november 2021 lämnade Trafikverket ett förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 till regeringen. Samtidigt gick planförslaget på extern remiss.

Projekt E4 Häggvik Rotebro finns inte med på den lista över namngivna projekt som Trafikverket har med i underlaget till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033. I och med detta har vi pausat fortsatt arbete med vägplanen till dess att regeringen har fattat beslut om nationell plan för transportinfrastruktur.

Regeringen förväntas fatta beslut om innehållet i nationell plan för transportinfrastruktur våren 2022.