Logga in
Logga in

Arbetet med vägplanen för E4 Häggvik-Rotebro pausas

Projekt E4 Häggvik Rotebro finns inte med på den lista över namngivna projekt som Trafikverket har med i underlaget till Nationell infrastrukturs plan 2022-2033.

I och med detta har Trafikverket att pausat fortsatt arbete med vägplanen till dess att regeringen har fattat beslut om nationell plan. Det innebär att inget samråd kommer att genomföras under vintern 2022.

Den 30 november 2021 lämnade Trafikverket sitt förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033. Samtidigt gick planförslaget på extern remiss. Våren 2022 förväntas regeringen fatta beslut om innehållet i planen.