Logga in
Logga in

Länsstyrelsen har beslutat om projektets miljöpåverkan

Vi planerar för att öka antalet körfält från tre till fyra i vardera riktningen på E4 mellan trafikplatserna Rotebro och Häggvik. Läs länsstyrelsens beslut om att projektet inte medför en betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte medför en betydande miljöpåverkan
Under våren hade vi ett tidigt samråd och sedan lämnade vi ett underlag till länsstyrelsen för att de skulle kunna avgöra om projektet kan tänkas ha en betydande miljöpåverkan. De har nu gett oss beskedet att projektet inte har en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens beslut innebär att vi inte behöver ta fram en separat miljökonsekvensbeskrivning.

Ta del av samrådsredogörelsen

I underlaget som länsstyrelsen fått ingår en så kallad samrådsredogörelse som du nu kan ta del av. I dokumentet har vi sammanfattat de synpunkter som kom in under det tidiga samrådet och svarar på hur vi tar hänsyn till synpunkterna i det fortsatta arbetet. Samrådsredogörelsen hittar du nedan.