Logga in
Logga in

Vi monterar den tillfälliga bron för trafiken på E4:an

I början av sommaren ska vi leda om trafiken från E4:an till en tillfällig omledningsväg. Just nu lyfter vi den bro på plats som trafiken ska gå på under det året vi bygger den nya vägporten.

Bron består av stålbalkar som monteras ihop och sen lyfts på plats av en lyftkran. Den tillfälliga bron kommer att ha lika många körfält som den nuvarande E4:an, det vill säga fyra i varje riktning.

Buss samt gång- och cykeltrafiken leds om

Med start i nästa vecka leder vi om busstrafiken samt gång- och cykeltrafiken mellan Helenelund och Kista. Det gör vi för att trafiken ska flyta smidigt och säkert under byggtiden.

Buss samt gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om i flera skeden, i detta första skede kommer den att gå under den tillfälliga bron.

Vi kommer att berätta om kommande omläggningar i god tid här på hemsidan.