Logga in
Logga in

E4 trafikplats Glädjen – trafikplats Arlanda, utbyggnad till tre körfält Fältundersökningar längs E4 Glädjen Arlanda

Vi kommer nu att påbörja arbetet med de fältundersökningar som ingår i framtagandet av vägplanen för projektet E4 tpl Glädjen – Arlanda.

Trafikverket kommer under kommande vinter och vår 2021-2022 att genomföra fältundersökningar längs med sträckan. Dessa behövs för att ta fram den nya vägplan som krävs för breddningen av vägen. Om ni ser personer på er mark med gula reflexkläder så ska ni alltid kunna begära att de visar legitimation om ni ber dem om det.

Edit: Arbetena sker med stöd av 34 § väglagen, se utdrag nedan, och beräknas pågå i återkommande insatser under april 2022 till augusti 2022.

Väglag SFS (1971:948)

34 § Väghållningsmyndighet och av denna anlitade biträden är berättigade att få tillträde till fastighet för att verkställa mätning eller stakning, undersökning av grund eller annan förberedande åtgärd för byggande av väg. I trädgård, liknande plantering eller park får träd ej skadas eller fällas utan ägarens samtycke. Även i övrigt skall skada undvikas, om det är möjligt.