Logga in
Logga in

E4 trafikplats Glädjen – trafikplats Arlanda, utbyggnad till tre körfält Fortsatt arbete med vägplanen för E4 Glädjen-Arlanda

E4 trafikplatserna Glädjen–Arlanda återfinns inte på den lista över namngivna projekt som Trafikverket har med i underlaget till Nationell infrastrukturs plan 2022-2033.

E4 trafikplatserna Glädjen–Arlanda återfinns inte på den lista över namngivna projekt som Trafikverket har med i underlaget till Nationell infrastrukturs plan 2022-2033.

Trafikverket kommer att fortsätta arbetet med vägplanen under våren till dess att regeringen har fattat beslut om den Nationella infrastrukturplanen.

Vi väljer att fortsätta med  vägplanen för att inte tappa tid och kommer att göra en ny ansökan inför nästa Nationella Infrastrukturplan.

Edit: Det planeras också för ett första samråd under hösten 2022.