Logga in
Logga in

E4E20 Södertäljebron Projektet är inte med i den nationella planen 2022–2033 – det är för tidigt att säga vad det innebär

Regeringen har fattat beslut om nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022–2033. I den finns inte projektet E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning med. Vi analyserar nu vad det innebär.

Regeringen har nyligen fattat beslut om nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022–2033. I den finns inte projektet E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning med. Vi analyserar nu vad det innebär och hur det ska hanteras. Vi räknar med att kunna återkomma med mer information om den fortsatta hanteringen i september.

Läs mer om den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.