Logga in
Logga in

E4E20 Södertäljebron Tack för dina synpunkter

Under perioden 14 februari–6 mars 2022 genomförde vi ett samråd om breddningen av motorvägsbroarna och av E4/E20 mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog. Vi vill tacka alla som engagerat sig och lämnat synpunkter.

Efter samrådsperioden arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Hur synpunkterna hanteras och vävs in i projektet kommer du att kunna läsa om i vår så kallade samrådsredogörelse. Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörelse och granskning.

I filmen förklaras hela planprocessen – från planering till byggande.