Logga in
Logga in

E4/E20 Variabla hastighetsgränser Nu kortar vi ned tiden för reducerad hastighetsgräns på E4/E20 i Botkyrka

När pandemirestriktionerna lyfts ökar vägtrafiken. Genom att revidera styrningsfunktionen kommer den reducerade hastighetsgränsen om 60 km/h visas i kortare perioder under dygnet. Ändringen gäller från och med 1 mars.

- Varierande hastighetsgränser gör att trafiken flyter på bättre när den börjar tätnar under rusningstimmarna och på så sätt kan köbildning förebyggas samtidigt som utsläppsnivåer minskar. Genom en anpassning av styrningsfunktionen kan vi få bättre hastighetsefterlevnad och ökad trafiksäkerhet, säger projektledare Jeffery Archer.

Varierande hastighetsgränser innebär att den högsta hastigheten sänks när det börjat bli mycket trafik på vägen och tätt mellan fordonen. Om hastighetsgränsen sänks när trafiken börjar tätna kan stillastående köer undvikas eller fördröjas i tid.

Bakgrunden till att varierande hastighetsgränser infördes på sträckan är den undermåliga luftkvaliteten för personer boende i området. Området nära E4/E20 är tätbebyggt och den stora mängden trafik på motorvägen genererar höga utsläppsnivåer som är skadlig för såväl människors hälsa som miljön. Genom att begränsa hastigheten när det är mycket trafik på vägen kan luftkvaliteten förbättras.