Logga in
Logga in

Mälarbanan Nu börjar vi synas och höras mer längs Ankdammsgatan i Solna

17 januari börjar vi lägga om ledningar på Ankdammsgatan i Solna, vilket innebär att vi behöver gräva längs gatan och stänga av delar av området. Arbetet ingår i de förberedande arbetena inför utbyggnaden av järnvägen.

Den 17 januari börjar vi jobba längs Ankdammsgatan vilket innebär att vi åter kommer att synas och höras i området. Vi kommer att göra ledningsomläggningar vilket är en del av de förberedande arbetena inför utbyggnaden av järnvägen.

Ledningsomläggningar innebär att vi behöver gräva upp en del av området för att lägga om ledningar i marken. Arbetena kommer bedrivas mellan Nybodagatan och Framnäsbacken. Eftersom vi kommer att arbeta i vägen så behöver vi stänga av vissa delar av Ankdammsgatan. Det medför att vägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik.

Detta är den första etappen av tre. Vi planerar att vara klara med denna etapp i november 2022. Då startar vi med andra arbeten i området.

Framkomlighet

Du som bor eller ska besöka någon i området kommer alltid att kunna ta dig fram till de fastigheter som ligger i området. Vilket såklart innebär att även utryckningsfordon alltid kommer att kunna ta sig fram. Gående och cyklister kommer alltid att kunna ta sig förbi arbetsområden.

Arbetstider

Våra ordinarie arbetstider är vardagar mellan 07:00 – 19:00. Om vi behöver arbeta utanför dessa tider kommer vi att uppdatera via portanslag i närområdet samt på vår webb.

För dig som reser med buss

Längs Ankdammsgatan behöver vi stänga av några busshållplatser. Om du reser med buss planerar du lättast din resa på www.sl.se (öppnas i nytt fönster). 

Fakta om Mälarbanan

Vi bygger ut järnvägen från två spår till fyra mellan Tomteboda och Kallhäll. Sträckan är en av landets mest trafikerade. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholms-regionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras.

I Solna planerar vi för en tunnel ovan mark och en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Genom en överdäckning av spårområdet mellan Frösundaleden och Nybodagatan kan stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman. Inför utbyggnaden behöver vi göra förberedande arbeten, såsom att flytta på ledningar i marken för att de inte ska vara i vägen när vi bygger de nya spåren och tunneln.

Följ Mälarbanan i våra kanaler