Logga in
Logga in

Mälarbanan Vi utför arbeten vid kulverten i Spånga/Bromsten

På lördag 5 februari utför vi armeringsarbeten vid den norra delen av kulverten i Spånga. Därefter utför vi våra sista spontningsarbeten vid den södra delen av kulverten under två–tre dagar med start 7-9 februari.

Vi utför armeringsarbeten vid den norra delen av kulverten, mellan järnvägsspåret och Bromstens IP, på lördag 5 februari klockan 9.00–16.00.

Armeringsarbetet är en förutsättning för att gjuta en stark betongkonstruktion och kommer att utgöra den nya kulvertens form och kärna. Arbetet beräknas inte låta mycket eller störa närboende.

Därefter utför vi våra sista spontningsarbeten för kulverten under två–tre dagar, med start kommande vecka (start 7–9 februari). Arbetet sker vid studentbostäderna och den södra delen av kulverten.

Tack för ditt tålamod!

Om kulverten

Vi ersätter dagens befintliga kulvert för Bällstaån/Spångån med en större kulvert som ska som leda åns vatten under järnvägen. Den nya, större kulverten – en slags underjordisk tunnel för vatten – bygger vi på grund av utbyggnaden av järnvägen och för att ån ska klara av förväntande, ökade vattenflöden.