Logga in
Logga in

Mälarbanan Vi börjar arbeta på Sundbybergs torg

Under våren och sommaren gör vi omfattande arbeten på Sundbybergs torg. Vi ska lägga om ett antal ledningar inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel. Vår byggledare Bojan van Ekris berättar mer om våra arbeten.

- Inför kommande utbyggnad av två till fyra spår behöver vi flytta om en hel del ledningar som ligger i marken. På Sundbybergs torg finns det olika ledningar som vi behöver flytta. Det är bland annat fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och el.

Vi behöver även göra plats för de tillfälliga järnvägsspåren. Ett av spåren kommer att ligga på den här sidan av nuvarande järnvägsspår, i närheten av torget.

Hur omfattande är det här arbetet?

- Våra arbeten innefattar en del schaktarbete, så vi kommer att gräva upp en stor del av Sundbybergs torg. Vi kommer att lägga om ledning för ledning för att minska den totala påverkan på torget, det vill säga att vi kommer att arbeta etappvis. När vi är klara kommer vi att återställa torget som det ser ut idag, förutom att en del av en ledningsbrygga kommer att vara placerad på torget. Ledningarna som vi lägger om kommer att ledas över järnvägen via den här ledningsbryggan, liknande den vi har borta vid korsningen Esplanaden/Stationsgatan.

Vad innebär det att ledningarna kommer att ledas över järnvägen via en ledningsbrygga?

-  En ledningsbrygga är som det låter, en brygga med ledningar. Det är ett smidigt sätt för oss att leda ledningar över järnvägen istället för under marken, som idag. Eftersom vi planerar för att bygga en tunnel genom Sundbyberg kan vi inte ha ledningarna i marken. De ledningar som kommer att gå i den här bryggan är de som idag går från Stationsgatan, under Järnvägsgatan och över till torget.

- Den ledningsbrygga som vi har idag vid plankorsningen Esplanaden/Järnvägsgatan är utformad på samma sätt men är mindre än den som vi kommer att bygga på torget.

Hur länge kommer vi att hålla på med våra arbeten på torget?

- Vi började arbetet den 28 februari och beräknar att vi är klara i slutet av augusti.

Vilka utmaningar har vi?

- Det är helt klart en utmaning att bygga mitt i en stadskärna. Logistiken är en stor utmaning för oss. Vi har järnvägen på ena sidan och spårvägen samt övrig trafik på den andra sidan. Vi behöver komma förbi med transporter och material samtidigt som vi ska påverka så lite som möjligt.

- Det är många som rör sig över torget för att komma hem, till jobbet eller andra aktiviteter. Det är även en samlingsplats för många.

Som du nämner så är många som rör sig över torget, hur kommer det att påverka dem?

- Vi kommer se till så att alla kan komma fram på ett säkert och tryggt sätt. Vi kommer att arbeta i etapper och tillgängligheten kommer att anpassas beroende på var vi befinner oss på torget.

Det finns en gångtunnel som leder till andra sidan, kommer den kunna användas?

- Ja, den kommer att vara öppen under hela byggtiden för arbetena med ledningsomläggningar. Även ramper anpassade för barnvagnar och cyklar kommer att finnas kvar.

Runt omkring torget finns det många företag och även boende. Hur kommer våra arbeten att påverka dem?

- Vi försöker att påverka dem så lite som möjligt. Vi kommer alltid se till så att besökare till verksamheter och boende kommer fram.

Det finns en trädallé och fontän på torget, kommer dessa att finnas kvar efter bygget?

-  Ja, inga träd kommer att tas ner, utan vi ser till skydda dem på bästa sätt. Vi kommer även att skydda fontänen så att den inte påverkas av våra arbeten.

- Vi förstår att vi påverkar många med våra arbeten men när vi är klara och tågen rullar i en planerad tunnel under Sundbyberg centrum så kommer det att bli bra för alla.

Bojan arbetar som byggledare på Trafikverket. Hon arbetar bland annat med arbetena på Sundbybergs torg.

Korta fakta om tillfälliga spår

Under hela byggtiden har Trafikverket ett krav på sig att tågtrafiken behöver upprätthållas på två spår.

För att kunna bygga anläggningen genom Sundbyberg och Solna, behöver den befintliga järnvägsanläggningen i ett första skede flyttas och trafiken rulla på tillfälliga spår. Detta för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna bygga det första tunnelröret genom Sundbyberg och stora delar av tråget och intunnlingen i Solna.