Logga in
Logga in

Mälarbanan Varje tågstopp ett steg närmare den nya järnvägen

Att bygga ut Mälarbanan är ett stort och komplicerat arbete. Större delen av byggtiden kan du resa som vanligt, men ibland behöver vi stänga av järnvägen för att arbeta. Under påskhelgen är det dags igen.

Sträckan Tomteboda-Kallhäll är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor med många resenärer varje dygn. Därför bygger vi ut den här sträckan från två till fyra spår för att ge plats åt fler tåg och resenärer. Det blir färre störningar, fler resor att välja på och ökad punktlighet i hela regionen när vi är klara – men det är en hel del arbete kvar.

Några gånger om året stänger vi av tågtrafiken för att det ska vara säkert och tryggt för oss som arbetar och för dig som reser. Under en avstängning kan vi arbeta mycket effektivt och rätt många av våra arbetsmoment kan inte utföras när tågtrafiken är igång.

Under 2022 kommer vi att stänga av tågtrafiken vid tre tillfällen; under påskhelgen, under sommaren och vid allhelgonahelgen.

Vi bad Malin Öberg, Mälarbanans chef för järnvägsanläggning, att förklara det här med tågstoppen lite närmare.

Vad avgör vilka perioder vi väljer för våra tågstopp?

- Vi planerar in avstängningarna när färre arbetspendlar med tåg, till exempel under helger och några veckor under sommaren. Vilka sträckor som stängs av, hänger ihop både med var vi bygger och med var det är möjligt med bytespunkter för ersättningstrafik. När vi planerar för längre avbrott i tågtrafiken vill vi att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt och därför gör vi sammanhängande avstängningar istället för många små som kan upplevas som ännu mer störande.

Hur många år har vi haft de här avstängningarna och hur länge kommer vi att fortsätta att stänga av?

- Målet när vi började bygga ut Mälarbanan var att inte ha några oplanerade störningar under byggtiden utan de störningar vi orsakar ska vara planerade. Vi har haft planerade avstängningar av järnvägen cirka tre gånger om året sedan 2012. Vi stänger av under cirka 4-8 veckor på somrarna och några dagar på hösten och våren.

- Trafikverket måste ansöka om att få stänga av järnvägen på vissa sträckor flera år i förväg. Det krävs en noggrann planering både från vår sida och från tågoperatörerna, eftersom varje avstängning berör så många resenärer. Med nuvarande planering, som innebär att järnvägsplanerna mellan Huvudsta och Spånga vinner laga kraft under 2023, planerar vi att behöva stänga av tågtrafiken varje år fram till 2028.

Vilka arbeten gör vi när vi stänger av som inte kan göras när tågtrafiken är igång?

- Det handlar om alla arbeten i direkt anslutning till spårområdet, till exempel montage av stödkonstruktioner, markförstärkande arbeten, byte av räls, inkoppling av växlar och annat som gör att järnvägen fungerar. När vi bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll innebär det att vi byter ut allting i anläggningen. Vi tar bort allt gammalt, såsom räls, kontaktledningar, växlar, banvall och slipers och ersätter med nytt. Det gör det här arbetet väldigt omfattande men när den utbyggda järnvägsanläggningen är klar är den robustare och mindre känslig för störningar, vilket gynnar resenärerna.

Var hittar jag information om avstängningarna och ersättningstrafik?

- Vi informerar i alla våra informationskanaler. Du kan till exempel läsa om våra kommande avstängningar här på vår webb. SL och SJ informerar också på sl.se och i SL-appen, samt på sj.se och i SJ-appen.