Logga in
Logga in

Veddestabron öppnar för trafik

Den 21 juni når den nya knutpunkten i Barkarby en ny milstolpe när Veddestabron, som Trafikverket varit med och byggt, öppnar för trafik. Och söndagen den 19 juni bjuder Järfälla kommun in alla till en invigningsfest.

I november 2021 avslutade Trafikverket och projekt Mälarbanan arbetet med våra delar av Veddestabron, och därmed uppnåddes en viktig milstolpe för det som ska bli den nya knutpunkten i Barkarby. Sedan dess har entreprenören arbetat med att färdigställa de sista åtgärderna för bron samt återställa E18 till sitt ursprungliga läge.

Smidigt att resa kollektivt

År 2026 kommer Barkarby att vara en stor och viktig knutpunkt i regionen och länkar samman Stockholm med Mälardalen på ett helt nytt sätt. Detta tack vare de unika satsningarna på att bygga ut kollektivtrafiken, där Trafikverket är en viktig aktör. Med den nya Veddestabron, tunnelbana, buss, pendeltåg och regional- och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra, möjliggör Trafikverket hållbara resor genom att underlätta byten mellan trafikslag.

Byggstart för Veddestabron var i mars 2019 och tisdagen den 21 juni öppnar Järfälla kommun Veddestabron för motorfordon, gång- och cykeltrafik. Veddestabron blir 30 meter bred, 530 meter lång och får ett körfält för buss och ett körfält för bil i vardera riktning, samt gång- och cykelväg i vardera riktning. 

Veddestabron sträcker sig från Enköpingsvägen i Barkarbystaden, över E18 och järnvägen, och ansluter till Veddesta­vägen vid Äggelundakullen.

Invigningsfest 19 juni

Nästa steg för Trafikverket i området är arbetet med den nya stationsbyggnaden vid norra änden av Barkarby station och med nya plattformar för regionaltåg. 2026 kommer du direkt från Veddestabron att kunna kliva in i en ny stations­byggnad och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget för att åka till jobbet eller hälsa på vänner och bekanta.

Men först blir det en invigningsceremoni för hela familjen med tillhörande invigningsfest söndagen den 19 juni. Där deltar Trafikverket tillsammans med Järfälla kommun och andra aktörer. Mer information om programmet för den 19 juni kommer du att kunna läsa om på Järfällas webb (se länk nedan), samt här på vår webb (se länk nedan) under maj månad, när alla detaljer är spikade.

 Järfällas webb, jarfalla.se (länk) 

 trafikverket.se/malarbanan-barkarby (länk) 

 

FAKTA OM BYGGET AV VEDDESTABRON

Trafikverket och Järfälla kommun har byggt Veddestabron och tillsammans tecknade vi avtal med en entreprenör – Kauno Tiltai – för byggnationen. Järfälla kommun har varit byggherre för Veddestabron, det vill säga huvud­ansvarig.

Bron har byggts i fem olika delar där Trafikverket ansvarat för brodelen som går över Mälarbanan och E18. Den brodelen är 190 meter lång. Järfälla kommun ansvarar för övriga fyra delar samt en ny trafikplats vid Enköpingsvägen.