Logga in
Logga in

Vi tar bort kulvertens spont i Spånga

Nu är det dags att ta bort den spont som vi installerade vid kulverten i Spånga/Bromsten under 2021. Med start nästa vecka och cirka två veckor framåt planerar vi att arbeta med att dra upp sponten.

Arbetet med att dra upp sponten kan skapa visst buller, både från maskinen och när sponten dras mot materialet i marken. Vi beräknar däremot att ljudnivåerna generellt är lägre än när vi installerade sponten. Vi gör bullerförebyggande åtgärder för att minska påverkan på omgivningen och mäter också bullernivåerna under tiden för att ha kontroll över ljudnivån. På så vis kan vi vidta ytterligare åtgärder om det blir nödvändigt.

Återanvänder sponten

En spont fungerar som en stödkonstruktion när vi bygger, men nu när kulverten är på plats är den konstruktionen tillräckligt stabil för att dra upp sponten. Vi fyller också på med krossmaterial där sponten har stått, för att ytterligare säkra stabiliteten.

Dessutom tänker vi hållbarhet när vi tar bort sponten; vi kommer nämligen återanvända stålplankorna i andra projekt.

Vi arbetar på vardagar klockan 7:00 – 19:00.

Helgarbete kan bli aktuellt

Under denna period kan vi behöva utföra andra typer av arbeten i samma område även vissa helger (dagtid). Dessa arbeten räknar vi däremot inte som störande.

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller om du störs av våra arbeten:
Telefonnummer: 0771-921 921, e-post: projekt.malarbanan@trafikverket.se.

Grön markering i kartan nedan visar var vi arbetar under dessa veckor:
Här drar vi upp sponten 

Läs om våra arbeten i området på den här sidan:
Spånga, Bromsten och Solvalla.

Tack för ditt tålamod!