Logga in
Logga in

Samråd: Ansökan, tillstånd vattenverksamhet vid ombyggnad av Sulkyvägens plankorsning vid Solvalla

Trafikverket, projekt Mälarbanan, bjuder in till digitalt samråd för att informera om vår ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i samband med ombyggnad av Sulkyvägens plankorsning vid Solvalla.

Trafikverket, projekt Mälarbanan, bjuder in till digitalt samråd mellan den 16 maj och 10 juni 2022 för att informera om vår ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i samband med ombyggnad av Sulkyvägens plankorsning vid Solvalla.

Trafikverket planerar att bygga om den befintliga planskilda korsningen vid Sulkyvägen och ersätta den med en järnvägsbro över väg och gång- och cykelväg.

Ombyggnationen är en del av de arbeten som vi behöver göra när vi bygger ut Mälarbanan från två till fyra spår.

Tack vare den nya järnvägsbron ökar trafiksäkerheten för gående, cyklister och fordon som behöver korsa järnvägen.

För att vi ska kunna bygga den nya järnvägsbron behöver vi tillfälligt föra bort grundvatten under byggtiden. Grundvattenbortledning är en så kallad tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Trafikverket bjuder därför in till samråd för att informera om detta. Berörda sakägare, myndigheter och organisationer har fått en skriftlig inbjudan till det digitala samrådet som pågår mellan den 16 maj och 10 juni.

Samrådsmaterialet finns tillgängligt på vår webbplats under Dokument för Mälarbanan, Tomteboda-Kallhäll.