Logga in
Logga in

Mälarbanan Vi arbetar med grundläggning för kommande ledningsbrygga mellan Sundbybergs torg och Stationsgatan

Den 18 maj börjar vi med grundläggning på Sundbybergs torg. Arbetena innebär att vi kommer borra ner pålar i berget. Vi beräknar att arbetet på torget tar 3 dagar.

Pålningsarbete på Sundbybergs torg startar den 18 maj

Den 18 maj börjar vi arbeta med grundläggning för den kommande ledningsbryggan som ska gå över järnvägen, mellan Sundbybergs torg och Stationsgatan. Vi börjar arbeta med grundläggning för tornet på Sundbybergs torg. Vi beräknar att arbetet tar ungefär tre arbetsdagar. Vi planerar att börja med grundläggningen för tornet som ska stå på Stationsgatan under vecka 22. 

Arbetet med grundläggning kommer bland annat innebära att vi borrar ner fyra stycken pålar i marken på vardera sida om järnvägen, där ledningsbryggans torn kommer att placeras. När vi borrar dessa pålar kommer det att påverka dig som bor eller rör dig i området. När borren träffar berget kommer det att uppstå ett högre ljud. Det höga ljudet är inte konstant över hela arbetstiden.

När grundläggningen är klar kan vi börja montera tornen. Vi planerar att montera dessa på plats under juni. Det ena tornet kommer att placeras på Sundbybergs torg och det andra på Stationsgatan.

Ledningsbryggan lyfts på plats i juli

Under sommarens järnvägsavstängning i juli kommer vi att lyfta ledningsbryggan på plats. Bryggan gör att vi kan leda över ledningar över spåret, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna bygga den planerade järnvägstunneln genom Sundbyberg.

Arbetstider

Vi arbetar helgfria vardagar mellan klockan 07.00–22.00. Bullrande arbeten sker mellan 07.00-19.00.

Fakta om utbyggnaden av järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll

Vi bygger ut järnvägen från två spår till fyra mellan Tomteboda och Kallhäll. Sträckan är en av landets mest trafikerade. Med fyra spår kan fler tåg gå tätare och punktligare och tågförbindelserna i Stockholms-regionen, Mälardalen och hela Sverige förbättras.

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga ut järnvägen i en tunnel. När järnvägen dras under jord kan helt nya stadslandskap växa fram. Det skapar möjligheter för boende, näringsliv och bostadsbyggande.  Vi planerar att börja bygga tunneln 2024 och arbetet beräknas ta åtta år.