Logga in
Logga in

Pompa och ståt när Veddestabron invigdes

Den 19 juni deltog vi i invigningen av Veddestabron som vi har varit med och byggt i Barkarby, sedan vi med Järfälla kommun tog det första spadtaget i mars 2019. Bron bidrar till den viktiga knutpunkten i området.

Järfälla kommun, som äger bron, arrangerade invigningen. Det blev en riktig folkfest, för både barn, unga och vuxna. Tillsammans med övriga aktörer som också har byggt bron, deltog vi i en parad ackompanjerad av pampig orkestermusik. Därefter blev det bandklippning och tal av kommunfullmäktiges ordförande i Järfälla.

Projektledare och experter från projekt Mälarbanan fanns på plats i vårt tält för att besvara frågor från många intresserade besökare. Frågorna handlade om hur vi har byggt Veddestabron och om den kommande, nya stationsentrén med nya tågplattformar – ett arbete som vi redan har börjat med.

I Barkarby möjliggör Trafikverket en stor och viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer genom att vi har byggt Barkarby station, byggt ut järnvägen från två till fyra spår mellan Kallhäll och Spånga via Barkarby, genom bygget av Veddestabron samt genom den nya norra stationsentrén med nya plattformar för fjärr- och regionaltåg – som vi precis har börjat bygga. Den befintliga, södra entrén via Barkarbybron blir också kvar, så att det kommer att finnas två entréer till Barkarby station när vi är klara.

Med den nya Veddestabron, tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg i direkt anslutning till varandra bidrar Trafikverket, tillsammans med andra aktörer, till förbättringar i kollektivtrafiken, och underlättar resandet och bytet mellan trafikslag.

Vårt mål är att bidra till att fler ska kunna ta sig fram smidigt, grönt och tryggt. Vi gör också Sverige närmare genom utbyggnaden av Mälarbanan.

Läs mer på vår områdessida om våra arbeten i Barkarby:
www.trafikverket.se/malarbanan-barkarby.  

Den 21 juni är det dags för den andra stora milstolpen för Veddestabron - som då öppnar för trafik; för bil-, buss- samt gång- och cykeltrafikanter.