Logga in
Logga in

Vi svarar på frågor om sommarens spontning i Sundbyberg

Vi spontar i spårområdet i Sundbyberg i sommar. Träffa vår samordnande byggledare Niklas Hallberg, som svarar på några frågor inför att arbetena drar igång.

När tågtrafiken är avstängd (2 juli - 1 augusti) arbetar vi i spårområdet i  Sundbyberg. Under juli månad kommer vi att arbeta intensivt i spårområdet mellan Esplanaden och bron vid Löfströms allé. Direkt när tågen slutar gå börjar vi arbeta. Först ska vi plocka ner järnvägsanläggningen och därefter börjar vi sponta.

Vi har träffat vår samordnande byggledare Niklas Hallberg som berättar mer om våra arbeten.

Vad ska vi göra för arbeten i spårområdet i sommar?

Vi ska utföra en borrad spont för kommande spårtunnel i Sundbyberg.

Kan du berätta vad spontning är?                    

Spontning är en typ av stödkonstruktion och används för att kunna schakta (gräva) till stora djup där utrymme saknas för att schakta med öppna slänter eller där grundvatten inte får dräneras bort.

Men varför behöver vi sponta?

I vårt fall behövs sponten både för att det inte finns plats för öppna schaktslänter samt att vi inte får leda bort grundvatten.

Kan du berätta lite mer om de olika sponternas funktion för den kommande tunneln som vi planerar geneom Sundbyberg?

Sundbybergstunneln kommer att utföras i två etapper, vi kallar dem för norra och södra tunnelröret. Det norra tunnelröret (närmast Järnvägsgatan) byggs först.

För att kunna bygga tunneln behövs stödkonstruktioner, sponter, av olika slag för att kunna utföra jord- och bergschakter inför tunnelarbetet. En av dessa sponter är den som pågått sedan i december på Järnvägsgatan, vi kallar den för norra sponten. Den andra sponten är den vi kallar för mittsponten. Gemensamt för dessa sponter är att de i huvudsak utförs som borrade sponter.

Vi planerar att själva tunnelbygget startar år 2024.  När norra tunnelröret byggts färdigt, tidigast 2028, kommer tågtrafiken att förläggas i tunnelröret. Ingen tågtrafik kommer därefter vara synlig i centrala Sundbyberg. Det är en milstolpe! 

Därefter påbörjar vi arbetet med södra tunnelröret. Då kommer södra sponten behöva utföras. Sedan utförs jord- och bergschakt mellan södra sponten och norra tunnelröret varefter södra tunnelröret byggs. Och sedan ska alltihop vara färdigt år 2032.

Hur mycket kommer spontarbetet att låta?

Själva spontarbetet kan uppfattas som störande och ljudnivån kan jämföras med passerande tåg på Mälarbanan.

När kommer vi att sponta nästa gång?

Vi fortsätter löpande med spontarbeten på andra platser i Sundbyberg. Arbetena med denna spont (mittsponten) i spårområdet kommer vi att fortsätta med österut kommande somrar i Sundbyberg.

Förutom dessa arbeten arbetar vi på flera platser i Sundbyberg.

Här kan du läsa mer om vilka andra arbeten vi gör i Sundbyberg.