Logga in
Logga in

Södertälje sluss och kanal Bullrande arbeten vid Mälarbron

Från torsdagen den 21 april fram till månadsskiftet april/maj genomför vi bullrande spontningsarbeten norr och söder om Mälarbron.

Under 1,5 vecka kommer vi med hjälp av en stor kran att vibrera ner spont intill kanalkanten såväl söder som norr om Mälarbron. Dessa arbeten låter mer än de spontningsarbeten vi genomfört tidigare. Det är totalt cirka 35 meter spont som ska monteras. Arbetet sker dagtid mellan klockan 07.00 och 19.00.

Vi kommer att hålla oss inom de tillståndsgivna bullernivåerna, men vi förstår att arbetena kan upplevas som störande. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.