Logga in
Logga in

Södertälje sluss och kanal Markarbeten under motorvägsbroarna

Med start den 3 mars och i cirka två-tre veckor framöver kommer vi att göra markarbeten intill kanalen under motorvägsbroarna i Södertälje.

Vår entreprenör kommer med hjälp av borrutrustning att förstärka marken vid den befintliga sponten på den södra sidan av kanalen under E4/E20-broarna.

Arbetet kommer pågå under cirka två till tre veckors tid.

Kontakt

Tobias Kednert

Projektledare

Telefon: +46 10-123 38 95

Kristian Martti

Entreprenadledare

Telefon: 0707949414