Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, busshållplats Ängsvägen

Vi bygger om och förbättrar busshållplatserna vid Ängsvägen i Värmdö kommun för att de ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Vad?

Vi förbättrar busshållplatserna vid Ängsvägen.

Varför?

För att höja trafiksäkerheten och för att hållplatserna ska fungera bättre för fler resenärer.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar att tillgänglighetsanpassa båda busshållplatserna vid Ängsvägen längs väg 222 i Värmdö kommun, Stockholms län. I projektet ingår även att anlägga gångpassage med mittrefug i anslutning till busshållplatserna för att höja trafiksäkerheten och höja tillgängligheten för alla resenärer.

Vad har hänt tidigare?

Vi hade ett tidigt samråd under hösten 2021 och har efter det tagit fram en lösning utifrån platsens förutsättningar och med hänsyn till synpunkterna som kom in då. Under hösten 2022 bjöd vi sen till ett samrådsmöte där vårt förslag presenterades. På mötet fanns det även möjlighet för allmänheten att ställa frågor och komma med synpunkter, både på själva mötet och en period efteråt.

Tidsplan

I oktober 2021 bjöd vi in till ett tidigt samråd. Du kan läsa samrådsunderlaget under Dokument.

2 Samråd med samrådsmöte 7–27 september 2022

3 Granskning av vägplan Troligtvis under mars 2023

4 Byggstart Planeras till 2024

5 Klart Planeras till 2024

Kontakt

Marcus Falk

Projektledare