Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, busshållplats Strömma kanal

Vi planerar att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen Strömma kanal i riktning mot Sollenkroka, i Värmdö kommun för att den ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Vad?

Vi förbättrar busshållplatserna vid Strömma kanal.

Varför?

För att höja trafiksäkerheten och för att hållplatserna ska fungera bättre för fler resenärer.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen Strömma kanal i riktning mot Sollenkroka, i Värmdö kommun, Stockholms län. Projektet berör endast hållplatsen söder om väg 222. Vi planerar även att bygga en gångpassage med ny refug i anslutning till hållplatsläget.

Vad händer nu?

Vi hade ett tidigt samråd under hösten 2021 och har sedan dess fram till vintern 2023 tagit fram n lösning utifrån platsens förutsättningar och med hänsyn till synpunkterna som kom in då. I mitten av februari 2023 bjöd vi in till ett samrådsmöte där vi presenterade vårt förslag. Det fanns då även möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter, både på mötet och en period efteråt.

Tidsplan

I oktober 2021 bjöd vi in till ett tidigt samråd. Du kan läsa samrådsunderlaget under Dokument.

2 Samråd med samrådsmöte Februari/mars 2023

3 Granskning av vägplan 2023

4 Beräknad byggstart 2024/2025

5 Beräknas bli klart 2026

Kontakt

Peter Eriksson

Projektledare