Logga in
Logga in

Stockholm Väg 222, busshållplats Strömma kanal

Vi planerar att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen Strömma kanal i riktning mot Sollenkroka, i Värmdö kommun för att den ska fungera bättre för fler resenärer. Det bidrar även till en bekvämare och tryggare resa.

Vad?

Vi förbättrar busshållplatserna vid Strömma kanal.

Varför?

För att höja trafiksäkerheten och för att hållplatserna ska fungera bättre för fler resenärer.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar att tillgänglighetsanpassa busshållplatsen Strömma kanal i riktning mot Sollenkroka, i Värmdö kommun, Stockholms län. Projektet berör endast hållplatsen söder om väg 222. Vi planerar även att bygga en gångpassage med ny refug i anslutning till hållplatsläget.

Tidsplan

I oktober 2021 bjöd vi in till ett tidigt samråd. Du kan läsa samrådsunderlaget under Dokument.

2 Samråd med samrådsmöte Vintern 2022

3 Granskning av vägplan Våren 2022

4 Byggstart Planeras till 2024

5 Klart Planeras till 2025

Kontakt

Marcus Falk

Projektledare