Logga in
Logga in

Väg 259, Tvärförbindelse Södertörn Vi har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet

Mark- och Miljödomstolen har nu kungjort vår ansökan om vattenverksamhet, bland annat genom annonser i dagspress. Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kan lämnas senast den 31 maj till Nacka tingsrätt.

För att kunna bygga Vårbybroarna och trafikplats Gömmaren behöver vi tillstånd för att leda bort grundvatten och utföra arbete i ytvattenområden m.m.

Ansökan med tillhörande handlingar finns att läsa i Tvärförbindelse Södertörns dokumentarkiv.

Berörda av den sökta vattenverksamheten kan lämna in synpunkter på vår ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Synpunkterna ska skickas in skriftligt till Nacka tingsrätt senast den 31 maj.

Skicka dina synpunkter till:

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 07 Nacka

Eller via e-post; mmd.nacka.avdelning3@dom.se.

Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 188-22.