Logga in
Logga in

Väg 259, Tvärförbindelse Södertörn Vägplanen inskickad för fastställelse

Två viktiga milstolpar nådda; både vägplan och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet har skickats in till respektive instans.

Trafikverket har nu skickat in vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn till Planprövning för beslut om fastställelse. När planen fastställts och vunnit laga kraft börjar arbetet med att projektera bygghandlingar och upphandla de entreprenörer som ska bygga anläggningen. Ambitionen är att vägplanen fastställs sommaren/hösten 2022.

Tillståndsansökan för vattenverksamhet för delen Vårbybron och trafikplats Gömmaren lämnades in till mark- och miljödomstolen den 11 januari.​ Ansökan kungörs troligen av domstolen under första kvartalet 2022​.

Du kan ta del av alla handlingar som hör till vägplanen i vårt dokumentbibliotek.